Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2018

Có nên tặng hoa khai trương cửa hàng, công ty không?

Có nên tặng hoa khai trương hay không? Có nên tặng hoa khai trương không là một câu hỏi mã khá nhiều người đã biết cách trả lời. Song trên thực tế, việc tặng hoa mừng khai trương còn mang nặng về hình thức và chưa thể hiện được ý nghĩa cũng như sự quan tâm của người tặng dành cho chủ nhân của buổi lễ khai trương.